Програми

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-1402-C01

На 26.06.2020 г. ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на ...
Read More

ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските големи предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност ...
Read More