Услуги


Разработване и управление на проекти

Европейски институт за иновации и стратегически анализ ООД има натрупан опит в консултантските услуги по европейски програми и има печелени ...
Виж още ...

Икономически анализи и разработване на стратегии за развитие

Икономическите анализи и разработването на стратегии за развитие включва следния набор от услуги: 1. Разработване на бизнес и инвестиционни планове ...
Виж още ...

Управленско консултиране

Управленското консултиране включва следния набор от услуги: 1. Стратегически мениджмънт и бизнес планиране. 2. Оперативен мениджмънт и подобрение на ефективността ...
Виж още ...

Финансов мениджмънт

Финансовият мениджмънт включва следния набор от услуги: 1 . Финансови анализи и стратегии. 2. Финансово планиране. 3. Оптимизиране на финансовите ...
Виж още ...

Усъвършенстване на мениджмънта чрез обучение

Усъвършенстването на мениджмънта чрез обучение включва следния набор от услуги: 1.Специализирани кратки курсове за мениджъри и предприемачи (включващи дистанционно обучение ...
Виж още ...