ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ ООД СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.073-1402-C01

На 26.06.2020 г. ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-1402-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. …

Инвестиции в хибридни технологии за повишаване на ресурсна ефективност при „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 30.01.2019 г. беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и компанията „ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Финансираната по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ цел беше осигуряване на капитал и реализиране на мерки …

НАД 68 МЛН. ЛВ. СЕ ОТПУСКАТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ ПО ОПИК

68 454 050 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Това стана ясно на проведения вчера в гр. Плевен първи информационен ден от поредицата информационни дни за представяне на процедурата пред заинтересованите …

ФМФИБ ПУБЛИКУВА ДОКЛАД ОТ ПАЗАРНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФГР

След успешно приключилото пазарно проучване за Финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, ФМФИБ събра реакциите от пазарните участници и ги обобщи в доклад, наличен на интернет страницата на дружеството – http://fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/12-fond-za-gradsko-razvitie Пазарните консултации имаха за цел оптимизирането на структурата на финансовия инструмент, отчитайки настоящите …